கள்ளர் பள்ளிகளின் அவலம் கவனிக்குமா அரசு

ஆங்கிலேயர் ஆட்சி காலத்தில் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு துறை கள்ளர் சீரமைப்பு துறை இன்று அரசு கண்டு கொள்ளாமல் இருப்பது வேதனையான செய்தியாக உள்ளது சமூக ஆர்வலர்கள் கோரிக்கை

9159555110

9880029401