கர்நாடகாவில் தமிழ் இசையமைப்பாளர் பக்தி பலராம்

கர்நாடக மாநிலத்தில் உள்ள சிறந்த தமிழ் அறிஞர்கள் கலைஞர்கள் தொழில் அதிபர்கள் ஆசிரியர்கள் போன்றவர்களளை தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சி அடையாளப் படுத்தி வருகிறது அந்த வகையில் இசையமைப்பாளர் பக்தி பலராம் அவர்களை அறிமுகம் செய்து வைப்பதில் பெருமைப்படுகிறது தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சி

9159555110

9880029401