உசிலம்பட்டி தேவர் கல்லூரியில் நாள் தோறும் திருவிழா

உசிலம்பட்டி பசும்பொன் முத்துராமலிங்க தேவர் கல்லூரியின் வளர்ச்சி குறித்து கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் ரவி அவர்களின் சிறப்பான பணிகளை தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சி வாழ்த்துகிறது

9159555110