உசிலம்பட்டி தேவர் கல்லூரியின் வளர்ச்சியில் வல்லரசுவின் பங்கு கருத்தரங்கம்

உசிலம்பட்டி தேவர் கல்லூரியில் புதிய முதல்வராக பொறுப்பேற்றுள்ள டாக்டர் ரவி அவர்களை தமிழ் ஒளி தொலைக்காட்சி வாழ்த்துகிறது